1. behörighet: Sweepstakes (”Sweepstakes”) är endast öppet för dem som registrerar sig på online-sweepstakes-sidan och som är 16 år från och med dagen för inresan. Tävlingen är endast öppen för lagliga invånare i Över hela världen och är ogiltig när det är förbjudet enligt lag. Anställda hos Fan-Giveaways ("sponsorn") deras respektive dotterbolag, dotterbolag, reklam- och marknadsföringsbyråer, leverantörer och deras närmaste familjemedlemmar och / eller de som bor i samma hushåll i var och en är inte berättigade att delta i tävlingen. Sweepstakes omfattas av alla gällande federala, statliga och lokala lagar och förordningar. Inget där det är förbjudet.
 2. Avtal till regler: Genom att delta deltar du i att vara helt villkorslöst bundna av dessa regler och du föreställer och garanterar att du uppfyller behörighetskraven som anges här. Dessutom samtycker du till att acceptera besluten från Fan-Giveaways, så slutgiltigt och bindande när det gäller innehållet. Sweepstakes omfattas av alla tillämpliga England & Wales och lokala lagar.
 3. Sweepstakes Period Giveaways: Inlägg kommer att accepteras online med början eller om "registrera dig" och slutar om uppsägning av medlemskap till Fan-Giveaways kl 23:59 GMT GMT den sista prenumerationsdagen.
 4. Hur man anger: Sweepstakes anges genom att använda det onlineformulär som finns på denna Fan-Giveaways-webbplats och samtycker till att bli medlem. Anmälan måste uppfylla alla krav på tävlingar, som anges, för att kunna vinna ett pris. Anmälningar som inte är fullständiga eller som inte följer reglerna eller specifikationerna kan diskvalificeras efter eget gottfinnande Fan-Giveaways. Du ingår i dragningen en gång i månaden under ditt medlemslängd när du har fyllt i den begärda informationen. Du får inte ange fler gånger än vad som anges genom att använda flera e-postadresser, identiteter eller enheter i ett försök att kringgå reglerna. Om du använder bedrägliga metoder eller på annat sätt försöker kringgå reglerna kan din inlämning tas bort från behörighet med ensamrätt Fan-Giveaways.
 5. priser: Vinnarna kommer att få signerade varor, hattar, halsdukar, matchbiljetter och teknikvaror. Det verkliga / uppskattade värdet kan skilja sig vid tidpunkten för prisutdelningen. Prisets detaljer ska endast bestämmas av Fan-Giveaways. Inga kontanter eller andra prisersättningar tillåtna utom kl Fan-Giveaways är diskretion. Priset kan inte överföras. Alla prisrelaterade utgifter, inklusive utan begränsning, alla land, statliga och / eller lokala skatter ska vara vinnarens enda ansvar. Det är inte tillåtet att byta ut pris eller överföra / tilldela pris till andra eller begära kontantekvivalenter av vinnare. Godkännande av pris utgör tillstånd för Fan-Giveaways att använda vinnarens namn, likhet och inträde för reklam och handel utan ytterligare kompensation, såvida det inte är förbjudet enligt lag.
 6. Odds: Oddsen att vinna beror på antalet mottagna bidrag.
 7. Vinnare och meddelande: Vinnare av tävlingar kommer att väljas ut i en slumpmässig ritning under övervakning av Fan-Giveaways “PPRG” en automatiserad process. Vinnarna kommer att meddelas via e-post till den e-postadress de gick in i tävlingen inom fem (5) dagar efter vinnaren. Fan-Giveaways har inget ansvar för en vinnares underlåtenhet att ta emot meddelanden på grund av vinnarens skräppost, skräppost eller andra säkerhetsinställningar eller för vinnarens tillhandahållande av felaktig eller på annat sätt icke fungerande kontaktinformation. Om den valda vinnaren inte kan kontaktas, inte är berättigad, misslyckas med att kräva priset inom sju dagar efter det att tilldelningen av tilldelning skickades eller inte i rätt tid returnerar en färdig och genomförd förklaring och utgivningar efter behov, kan priset förverkas och en alternativ vinnare vald. Mottagaren av vinnaren av det pris som erbjuds i denna tävling är villkorad av att alla lagar och förordningar i England och Wales följs. ALLA VILLKOR AV DENNA OFFICIELLA REGLER AV VINSTER (TILL SPONSOR: S ENA BESKRIVNING) FÅR RESULTAT I LIKA VINNERS DISKVALIFIKATION SOM VINNARE AV SWEPSTAKEN OCH ALLA PRIVILEGER SOM VINNER FÖR OMTRYCKANDE.
 1. Rättigheter beviljas av dig: Genom att ange detta innehåll förstår du det Fan-Giveaways, alla som agerar på uppdrag av Fan-Giveaways, eller dess respektive licenstagare, efterträdare och uppdrag har rätten, om så är tillåtet enligt lag, utan ytterligare meddelande, granskning eller samtycke till att skriva ut, publicera, sända, distribuera och använda över hela världen i alla medier som nu är kända eller nedan perpetuity och över hela världen, ditt inträde, inklusive, utan begränsning, inträde och vinnarens namn, porträtt, bild, röst, bild, bild eller uttalanden om tävlingen och biografisk information som nyheter, publicitet eller information och för handel, reklam, PR och reklamändamål utan ytterligare kompensation.
 2. Villkor: Fan-Giveaways förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att avbryta, avbryta, ändra eller avbryta tävlingen ska (efter eget gottfinnande) ett virus, buggar, icke-auktoriserat mänskligt ingripande, bedrägeri eller andra orsaker utanför dess kontroll skada eller påverka administrationen, säkerheten , rättvisa eller korrekt uppförande av tävlingen. I sådant fall, Fan-Giveaways kan välja mottagare från alla berättigade poster som mottas före och / eller efter (i förekommande fall) de åtgärder som vidtagits av Fan-Giveaways. Fan-Giveaways förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera alla personer som försämrar eller försöker manipulera inträdesprocessen eller driften av tävlingen eller webbplatsen eller bryter mot dessa villkor.

Fan-Giveaways har rätt att, efter eget gottfinnande, behålla tävlingens integritet, att ogiltiga röster av någon anledning, inklusive, men inte begränsat till; flera poster från samma användare från olika IP-adresser; flera poster från samma dator utöver det som är tillåtet enligt reglerna för tävlingar; eller användning av bots, makron eller skript eller andra tekniska medel för att komma in.

Varje försök från en deltagare att medvetet skada någon webbplats eller undergräva den legitima funktionen av lotteriet kan vara ett brott mot straffrättsliga och civila lagar och om ett sådant försök görs, Fan-Giveaways förbehåller sig rätten att begära skadestånd från någon sådan person till fullo tillåten enligt lag.

Genom att ange tävlingen accepterar du att få nyhetsbrev per e-post regelbundet från Fan-Giveaways. Du kan välja bort detta meddelande när som helst genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet.

 1. Ansvarsbegränsning: Genom att gå in samtycker du till att släppa och hålla oskadligt Fan-Giveaways och dess dotterbolag, dotterbolag, reklam- och marknadsföringsbyråer, partners, representanter, agenter, efterträdare, tilldelar, anställda, tjänstemän och direktörer från allt ansvar, sjukdom, skada, dödsfall, förlust, rättstvister, anspråk eller skador som kan uppstå, direkt eller indirekt , oavsett om det orsakas av vårdslöshet eller inte, från (i) sådan deltagares deltagande i tävlingen och / eller hans / hennes godkännande, innehav, användning eller missbruk av något pris eller någon del därav, (ii) tekniska brister av något slag, inklusive men inte begränsat till att någon dator, kabel, nätverk, hårdvara eller programvara fungerar inte; (iii) otillgänglighet eller otillgänglighet för överföringar eller telefon- eller internettjänster; (iv) obehörig mänsklig ingripande i någon del av inträdesprocessen eller kampanjen; (v) elektroniska eller mänskliga fel som kan uppstå vid administrationen av kampanjen eller behandlingen av poster.
 2. tvister: DETTA SWEEPSTAKES REGERAS AV LAGERNA I England och Wales OCH UTAN AVSNITT TILL KONFLIKT AV LAGDOCTRINER. Som villkor för att delta i denna tävling samtycker deltagaren till att alla tvister som inte kan lösas mellan parterna och orsaker till handlingar som uppstår till följd av eller kopplas till denna tävling ska lösas individuellt utan att ta till någon form av gruppåtgärder , uteslutande vid en domstol i England & Wales som har jurisdiktion. Vidare, i sådana tvister, kommer deltagaren under inga omständigheter tillåta att erhålla priser för, och härmed avstå från alla rättigheter för att kräva straff-, tillfälliga eller följdskador, inklusive rimliga advokaters avgifter, utöver deltagarens faktiska out-of-pocket-utgifter (dvs. kostnader i samband med inträde i denna tävling) och deltagaren avstår vidare från alla rättigheter till att skadorna multipliceras eller ökas.
 3. Integritetspolicy: Information som lämnas in med en post är underlagt den integritetspolicy som anges på Fan-Giveaways Hemsida. För att läsa sekretesspolicyn, Fan-Giveaways Klicka här.
 4. Vinnarlista: För att få en kopia av vinnarens namn eller en kopia av dessa officiella regler. Skicka din förfrågan tillsammans med ett stämplat, självadresserat kuvert till: Fan-Giveaways.Juridisk adress: Millhouse Station Road, Castle Donington, Derby, England, DE74 2NJ
 5. Sponsor: Sponsorn för tävlingen är Fan-Giveaways, Laglig adress:
  Millhouse Station Road, Castle Donington, Derby, England, DE74 2NJ

PERSONLIG INFORMATION OCH ANVÄNDNING AV DINA DATA

Vi använder den personliga och transaktionsinformation som du skickar till oss för att fullfölja din prenumerationsorder. När du bekräftar ditt prenumeration. Vi kräver att du accepterar innehållet i vår integritetspolicy: INTEGRITETSPOLICY.

Med ditt samtycke kan vi skicka e-postmeddelanden om vårt innehåll, produkter eller tjänster som kan vara intressanta för dig. Vi använder Mailchimp som vår e-postmarknadsföringsplattform för att kommunicera med våra prenumeranter och annonsörer. Mailchimp erbjuder en dubbel opt-in-tjänst och full synlighet av all din information som används av denna tjänst och möjlighet att avsluta prenumerationen när som helst som kommer att ta bort någon av dina personuppgifter.

Vi kommer bara att hålla dina uppgifter så länge som är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja ditt prenumeration och alltid i enlighet med vår integritetspolicy. Vi erbjuder återkallande av samtycke och radering av dina uppgifter när som helst på din begäran.

Du har rätt att begära en kopia av den information som SportsLocker Group Ltd innehar om dig.

Om du vill avsluta prenumerationen, uppdatera dina inställningar eller begära en kopia av den information som vi har om dig kan du göra det på flera sätt:

• Välj dina val genom att markera de relevanta rutorna när du prenumererar (online, per telefon eller vid ett evenemang)

• Via e-post: [email protected]

 • På telefon: 0800 009 6522